Naši klienti

Zastupujete slovenskú spoločnosť, ktorej zahraniční majitelia chcú byť odborne a v im blízkom jazyku informovaní o účtovnej a daňovej problematike v ich slovenskej firme, alebo plánujete podnikateľskú expanziu do zahraničia, prípadne vysielanie vašich zamestnancov do cudziny?

V obidvoch prípadoch ste u nás správne.

Vedeniu účtovníctva pre slovenských aj zahraničných klientov sa venujeme od roku 2006. Sme spoľahlivým partnerom pre mnoho spoločností so zahraničnými majiteľmi, ako aj pre slovenské spoločnosti pôsobiace v zahraničí.

Prečo účtovníctvo v EHATAX?

Mať spoľahlivého a odborne zdatného partnera pre oblasť účtovníctva a daní ocení každý podnikateľ, ktorý si ctí zákonne správne riešenia v daňovej a účtovnej oblasti a najmä bezproblémový priebeh prípadných daňových kontrol.
Ak podnikáte aj v zahraničí, je profesionálny partner, znalý miestnych zákonov v oblasti daní, účtovníctva a mzdovej agendy, úplnou nevyhnutnosťou.
Prečo si tým partnerom pre Vás trúfa byť práve EHATAX?

Máme skúsenosti

Komplexnému vedeniu účtovníctva sa venujeme od roku 2006. Od začiatku nášho pôsobenia sme boli konfrontovaní s náročnou problematikou účtovania medzinárodných dopravných spoločností, čo od začiatku pozitívne ovplyvnilo naše kompetencie v medzinárodnom účtovníctve a daňovom poradenstve. V súčasnosti sme stabilným partnerom mnohým spoločnostiam, ktoré podnikajú po celom svete.

Optimalizujeme Vaše náklady na účtovníctvo

Flexibilne sa prispôsobíme Vašim potrebám pri vedení účtovnej agendy. Záleží len na Vás, či nám prenecháte komplexné spracovanie Vášho účtovníctva, alebo len jeho časť. Po dohode sme otvorení aj možnosti spracovania niektorých účtovných dokladov priamo u Vás. My potom zabezpečíme externú kontrolu, ako aj implementáciu dokladov do účtovného programu.

Preberáme zodpovednosť

Pri našej práci preberáme 100% zodpovednosť správnosti účtovných postupov. V prípade potreby vás zastúpime na príslušných úradoch.

Komunikujeme zrozumiteľne

Zložitú účtovnú a daňovú problematiku vám vieme podať ľudskou rečou, jednoducho a zrozumiteľne.

Zabezpečíme reporting účtovníctva

O priebežných výsledkoch podnikateľskej činnosti pravidelne zasielame našim klientom účtovné reporty. Naši klienti môžu tak indikovať potencionálne problémové v oblasti svojho podnikania a včas prijímať potrebné opatrenia.

Týkajú sa vás niektoré z týchto tém?

  • podnikáte na viacerých trhoch súčasne
  • pôsobíte v medzinárodnej doprave, obchode, IT službách, alebo v priemyselnej výrobe
  • plánujete outsourcing účtovníctva
  • potrebujete zabezpečiť externú kontrolu účtovníctva
  • požadujete pravidelné výstupov z účtovníctva a priebežné uzávierky
  • potrebujete vyriešiť špecifickými daňové, alebo účtovné problémy
  • preferujete aktívny prístup pri riešení daňovej a účtovnej problematiky

máme pre Vás riešenie…