Začiatky EHATAXu

Po skončení vysokej školy Ekonomickej, začala zakladateľka spoločnosti EHATAX, Eva Palatická, spolupracovať s poradenskou spoločnosťou MMC Consulting, ktorej zakladateľ Jaroslav Makeľ sa už v tom čase venoval poradenstvu pri vstupe zahraničných, prevažne rakúskych a nemeckých podnikateľov na Slovensko. Táto mimoriadne úspešná spolupráca funguje dodnes.

Vedeniu účtovníctva pre slovenských aj zahraničných klientov sa venujeme od roku 2006. Sme spoľahlivým partnerom pre mnoho spoločností so zahraničnými majiteľmi, ako aj pre spoločnosti pôsobiace v zahraničí.

Ing. Jaroslav Makeľ

Podnikateľský poradca

Ing. Eva Palatická LL.M.

Konateľka

Aj vy môžete byť súčasťou Ehataxu. Pozrite si práve voľné pozície.

Kariéra »

Od začiatku pôsobenia EHATAXu na Slovensku sme boli konfrontovaní s medzinárodnou daňovou a účtovnou problematikou, keďže našimi klientmi boli väčšinou nemeckí a rakúski podnikatelia, ktorí sa po úspešnej daňovej reforme z roku 2004 rozhodli podnikať na Slovensku. Príchod veľkého množstva nemecky hovoriacich podnikateľov v priebehu krátkeho obdobia na Slovensko vytvoril prirodzený nedostatok jazykovo a odborne zdatných daňových a účtovných poradcov.

Pre Evu Palatickú to bola vynikajúca podnikateľská škola, ktorá ju rýchlo posunula na vysokú odbornú úroveň.

Pre našich klientov sme tu vždy, keď nás potrebujú. Skúsenosti, prehľad a jazykové schopnosti z nás robia stabilného partnera pre zahraničné spoločnosti na Slovensku. Náš potenciál využívame aj formou spoluprác s lokálnymi partnermi v zahraniční.

Náš tím sa stará o viac ako 150 klientov. Okrem slovenčiny komunikujeme na odbornej úrovni v nemeckom, anglickom a maďarskom jazyku.

Pracujeme v synergii, dopĺňame sa a neustále sa vzdelávame. Spoločne sa opierame o základné princípy spoločnosti, ktorými sú profesionalita, komplexnosť, priateľstvo a vzácnosť.