Ing. Eva Palatická LL.M.

Konateľka

Mgr. Ing. Ľuboš Čandik

Prevádzkový riaditeľ

Ing. Jaroslav Makeľ

Podnikateľský poradca

Aj vy môžete byť súčasťou Ehataxu. Pozrite si práve voľné pozície.

Kariéra »