Naši klienti sa môžu sústrediť najmä na svoje podnikateľské aktivity doma aj v zahraničí.
Ich účtovníctvo je v dobrých rukách.

  • prevezmeme Vaše účtovníctvo na Slovensku a v spolupráci s našimi partnermi aj v zahraničí
  • nájdeme daňovo optimálny model podnikania na Slovensku, aj v zahraničí
  • prevezmeme Vašu mzdovú agendu a pomôžeme Vám s administratívou pri vysielaní zamestnancov do zahraničia
  • prevezmeme zodpovednosť za vaše účtovníctvo a budeme Vás priebežne informovať