Medzinárodné daňové poradenstvo

Nielen veľké nadnárodné korporácie, ale už aj malí a strední podnikatelia zo Slovenska môžu využívať výhody spoločného trhu EÚ, prípadne výhody svetového globálneho trhu.
Pri medzinárodných podnikateľských aktivitách budete konfrontovaní s rôznymi daňovými systémami. Našou úlohou je nájsť pre vás optimálne daňové riešenie pri podnikaní v medzinárodnom prostredí.

Naši daňový poradcovia majú viac ako desaťročné skúsenosti v medzinárodnej daňovej oblasti.

Zložitú medzinárodnú problematiku riešime v spolupráci so partnerskými daňovými odborníkmi v zahraničí.

Prečo EHATAX

Ako daňoví poradcovia so skúsenosťami z medzinárodného daňového prostredia, vám pomôžeme vybrať optimálny model podnikania, ktorý vám zabezpečí maximálnu ziskovosť vašich zahraničných podnikateľských aktivít.
Čo najlepšie charakterizuje činnosť daňového poradenstva EHATAXu?

Aktívny prístup

Promptne odpovedáme na vaše daňové otázky a sami aktívne identifikujeme rôzne daňové riziká a navrhujeme riešenia.

Spolupráca so zahraničnými partnermi

S našimi partnermi, zahraničnými daňovými poradcami spolupracujeme dlhodobo. Na základe našich skúseností, vieme presne identifikovať Váš daňový problém a konzultovať ho so zahraničnými odborníkmi. Významne tým vieme znížiť náklady na zahraničných daňových poradcov.

Daňové plánovanie

Vaše zahraničné podnikateľské aktivity sú limitované dodržiavaním miestnych zákonov. Vyznať sa v nich nebýva jednoduché, najmä ak podnikáte viacerých krajinách. Po analýze vašich podnikateľských aktivít Vám vieme odporučiť daňovo optimálny podnikateľský model.

Riešite niektorú z nasledovných tém?

  • rozvoj podnikateľských aktivít v zahraničí
  • daňové a iné zákonné povinnosti v zahraničí a na Slovensku
  • určenie DPH pri cezhraničných transferoch tovarov a služieb
  • založenie spoločnosti v zahraničí
  • zriadenie stálej prevádzkarne v zahraničí
  • daňový audit zahraničnej spoločnosti pred jej prevzatím
  • vyslanie zamestnancov slovenskej firmy do zahraničia
  • zamestnanecký pomer vo vašej zahraničnej prevádzkarni / firme

máme pre Vás riešenie…