Mzdová agenda

Vysielanie zamestnancov do zahraničia je spojené s náročnou administratívu. Pri nesplnení si registračných a oznamovacích povinností v zahraničí sa slovenskí podnikatelia vystavujú riziku vysokých pokút.

Počas našej existencie sme získali bohaté skúsenosti so zastupovaním našich klientov pri kontrolách z inšpektorátov práce, inštitúcií sociálneho zabezpečenia a daňových úradov doma, aj v zahraničí.

V štátoch ako Rakúsko, alebo Nemecko je činnosť zamestnancov zahraničných firiem na ich území pre ich kontrolné orgány mimoriadne háklivou témou. Existujú len tenká hranica pri posudzovaní toho či sa pri činnosti zamestnancov v zahraničí jedná o vyslanie, dočasné pridelenie, alebo pracovnou cestou. Správne rozlíšiť typ práce dokáže len skúsený odborník. Z ich správnou aplikáciou vám radi pomôžeme. Vyhnete sa tým možným negatívnym dôsledkom.

Prečo personalistika v EHATAXe?

Skúsenosti v medzinárodnej oblasti

Vďaka našim niekoľkoročným skúsenostiam prevereným viacerými kontrolami štátnych orgánov vám dokážeme spoľahlivo poradiť pri cezhraničnom presune pracovných síl.

Znalosť pracovného práva doma, aj v cudzine

Staráme sa vám nielen o spracovanie miezd, ale sme vám nápomocní aj pri príprave rôznych dokumentov z oblasti pracovného práva. V spolupráci s naším právnikom vám vieme poradiť aj pri riešení pracovnoprávnych otázok.

Aktuálnosť

Sledujeme nové zákonné úpravy v pracovnoprávnej legislatíve doma, aj v zahraničí. Vieme tak promptne reagovať na zmeny zákonov, ktoré sa vás môžu týkať.

Anonymita

Pri spracovaní miezd vašich zamestnancov dodržiavame prísnu legislatívu podľa GDPR. Nepovolaná osoba sa k diskrétnym informáciám nedostane.

Máme riešenia pre firmy, ktoré:

  • s väčším počtom zamestnancov podnikajú v stavebníctve, medzinárodnej doprave, alebo v priemysle
  • vysielajú svojich zamestnancov do zahraničia
  • riešia potvrdenia Sociálnej poisťovne PDA1 pre svojich zamestnancov
  • potrebujú získať licenciu na výkon činnosti agentúry dočasného zamestnávania
  • riešia otázky z oblasti slovenského a medzinárodného pracovného práva
  • potrebujú správne určiť legislatívu pre platenie daní a odvodov za vysielaných zamestnancov