Ing. Jaroslav Makeľ

Podnikateľský poradca

Profil

Po ukončení štúdia na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave som po krátkej praxi projektanta na Slovensku odišiel do Rakúska. Tam som pôsobil 10 rokov, ako projektant a neskôr aj ako poradca pri spolufinancovaní cezhraničných ekologických projektov rakúskej vlády. Z technickej oblasti projektovania stavieb som postupne prešiel do oblasti technicko-ekonomického poradenstva. Vďaka znalosti rakúskeho trhu, mentality, ako aj jazyka som sa postupne prepracoval do pozície samostatného podnikateľského poradcu pre rakúskych a nemeckých podnikateľov na Slovensku. Za viac ako 10 ročné obdobie sme spolu s mojimi partnermi v oblasti daňového poradenstva a účtovníctva, Evou Palatickou a Ľubošom Čandikom pomohli stovkám podnikateľov zo susedných krajín etablovať sa na slovenskom trhu.

Referencie

Eva Palatická, konateľka firmy Ehatax

Jaroslav je vynikajúci partner pre nemecky hovoriacich podnikateľov, ktorí expandujú na Slovensko a chcú pri tom využívať akékoľvek výhody, ktoré naša krajina ponúka. Okrem založenia a správy spoločnosti vie racionálne posúdiť obchodné príležitosti, podporiť pri vyhľadávaní personálu alebo umiestnenia prevádzky podniku a upozorniť zahraničného podnikateľa na špecifiká lokálneho trhu.

Zuzana Navrkalová, MMC - správa spoločností

S Jaroslavom spolupracujem už viac ako 10 rokov pri poradenskej činnosti pre nemecky hovoriacich podnikateľov na Slovensku. Jeho silnou stránkou je, že na stretnutiach s nemeckými a rakúskymi podnikateľmi, ktorí majú záujem o podnikanie na Slovensku, dokáže reálne zhodnotiť ich podnikateľské zámery. Nikdy nie je jeho záujmom rozširovať rady svojich klientov za cenu, pre nich neefektívnych podnikateľských riešení. Pokiaľ nie je presvedčený o ekonomickej a právnej vhodnosti ich podnikateľského zámeru, takéto riešenia im radšej neodporúča. Cením si jeho profesionalitu, serióznosť a schopnosť hľadať pre klientov tie najlepšie riešenia.