Ing. Eva Palatická LL.M.

Konateľka

Profil

Firmu Ehatax som založila s cieľom pomôcť medzinárodným klientom otvárajúcim pobočky na Slovensku. Za významný míľnik považujem rok 2011, keď som získala licenciu na poskytovanie daňového poradenstva. Vzdelávanie je pre mňa základom osobnostného a profesionálneho rastu. Aj preto som svoje štúdium účtovníctva a daní na Ekonomickej univerzite v Bratislave nedávno rozšírila o štúdium na Wirtschafstuniversität vo Viedni, kde som absolvovala LL.M program v medzinárodnom daňovom práve. Teší ma, že aj po dekáde našej existencie neustále napredujeme. Máme stabilný, odborný a kompetentný tím viac ako 15 ľudí, ktorý sa spoľahlivo a zodpovedne stará o dane a účtovníctvo klientov z rôznych krajín a oblastí. Snažím sa ľudí viesť s láskou a dôverou, hľadieť na cieľ a vyberať si vždy najvhodnejšiu cestu.

Referencie

Peter Šajtlava, asistent na daňovom oddelení

Eva je srdcom a hlavou Ehataxu. Ako zakladateľka firmy už v jej začiatkoch nastavila hodnoty, ktorými sa spoločnosť riadi dodnes - ľudskosť a odbornosť. Je kreatívna, vie pochváliť a oceniť, zakladá si na medziľudských vzťahoch a dôvere smerom k zamestnancom ako aj ku klientom. Má rada výzvy a prenáša to aj na ostatných. Je skvelý učiteľ a najpozitívnejší človek, akého poznám. Dáva celej firme nádych výnimočnosti.

Maderová Nicol, účtovníčka

Je to skutočný líder. Dáva mi slobodu pri práci, cítim, že mám jej dôveru. Je prirodzenou autoritou, ktorú rešpektujem. Obdivujem na nej jej pokoj a nadhľad. Vidí jednoduchosť aj v ťažkých situáciách. Vie počúvať a vždy vhodne zareagovať. Vítam benefity ako napríklad možnosť učiť sa cudzie jazyky.