Ako vnímate spoluprácu s Ehataxom?

So spoločnosťou EHATAX spolupracujeme od nášho príchodu na Slovensko v roku 2008. Ústretoví a zároveň profesionálni, tak by sa dali stručne charakterizovať ľudia zo spoločnosti EHATAX. V cudzojazyčnom prostredí je takýto partner na nezaplatenie.

Prečo spolupracujete s Ehataxom? Ako vám to uľahčuje život?

Kompetentné riešenia účtovných a daňových otázok a schopnosť pochopiteľne vysvetliť v nemeckom jazyku tieto riešenia zákazníkom. V prostredí, v ktorom nie sme jazykovo doma, si túto vlastnosť mimoriadne ceníme. Veľmi nám to pomáha pri našom pôsobení na Slovensku.

Čo oceňujete na našej spoločnosti?

Po našom príchode na Slovensko sme boli ako každý zahraničný podnikateľ konfrontovaný s jazykovou bariérou. Z dnešného pohľadu vidím, že na začiatku sme našťastie narazili na kompetentných a poctivých ľudí, čo pri podnikaní v zahraničí nebýva vždy samozrejmosťou.

Stefan Czap, konateľ