Ak vaše dlhodobé podnikateľské aktivity prekračujú hranice Slovenska, môže byť nutné a niekedy aj výhodné, viesť samostatné účtovníctvo vašej zahraničnej prevádzkarne, alebo samostatnej firmy, podľa zákonov krajiny pôsobenia. Ide o administratívne náročnú činnosť, s nutnosťou znalosti cudzieho legislatívneho prostredia v oblasti daní a účtovníctva.

Naši klienti vnímajú ako významný benefit fakt, že dokážeme spravovať účtovníctva aj celej skupine ich podnikov vo viacerých krajinách.

V oblasti daní a účtovníctva spolupracujeme v zahraničí dlhodobo len s overenými partnermi.

Prečo EHATAX

Náš servis poskytujeme slovenským a zahraničným klientom, ktorí podnikajú na území viacerých štátov Európy a sveta, napríklad vo Švajčiarsku, prípadne v Hongkongu.

Účtovníctvo pod jednou strechou

Sme schopní viesť účtovníctvo spoločnostiam pôsobiacim v rôznych krajinách sveta. Klient má k dispozícii účtovníctvo všetkých svojich pobočiek na jednom mieste.

Odborne vedené účtovníctvo

Vďaka spolupráci s našimi zahraničnými partnermi spravujeme vaše účtovníctvo v súlade s  miestnymi účtovnými postupmi a zákonmi.

Jednotná štruktúra a konsolidácia výsledkov

Pre všetky vaše prepojené spoločnosti dostávate od nás výsledky podnikania v jednotnej štruktúre, a to buď jednotlivo, alebo za celú skupinu podnikov.

Čo na nás klienti oceňujú

  • Pri svojom medzinárodnom pôsobení sme našli v EHATAXe stabilného a spoľahlivého partnera na vedenie účtovníctva.
  • EHATAX spracúva účtovnú a daňovú agendu aj našim podnikom so sídlom v zahraničí
  • Účtovné a daňové otázky našich domácich a zahraničných firiem riešime pod jednou strechou
  • EHATAX dokáže prispôsobiť účtovné reporty z našich domácich aj zahraničných spoločností našim potrebám