ZAHRANIČNÉ ÚČTOVNÍCTVO

Spravujeme účtovníctvo nielen domácim, ale aj zahraničným spoločnostiam 

 

Náš servis poskytujeme slovenským a zahraničným klientom, ktorí podnikajú na území viacerých štátov Európy a sveta, napríklad vo Švajčiarsku, prípadne v Hongkongu.

Naši klienti vnímajú ako významný benefit skutočnosť, že spravujeme účtovníctvo celej skupine ich podnikov doma i v zahraničí. Spolupracujeme pritom s lokálnym partnerom za účelom dodržiavania národných legislatívnych pravidiel.

Pri vedení domáceho a zahraničného účtovníctva nemusíte strácať čas cestovaním do jednotlivých krajín.

Súvisiace služby

Tvorba rozpočtov prepojených podnikov

Porovnávanie a analýza výkonnosti podnikov

Identifikácia príležitostí na zvýšenie efektivity

Prečo vybrať nás

Všetko pod jednou strechou

Sme schopní viesť účtovníctvo spoločnostiam pôsobiacim v rôznych krajinách sveta. Klient má k dispozícii účtovníctvo všetkých svojich pobočiek na jednom mieste.

Korektne vedené účtovníctvo

Vďaka spolupráci s našimi lokálnymi partnermi spravujeme vaše účtovníctvo plne v súlade s lokálnymi a medzinárodnými požiadavkami.

Jednotná štruktúra a konsolidácia výsledkov

Pre všetky vaše prepojené spoločnosti dostávate od nás výsledky podnikania v jednotnej štruktúre, a to jednotlivo alebo za skupinu podnikov ako celok.

Aj takto môže vyzerať vaša dlhoročná spolupráca s nami.

Za roky svojho medzinárodného pôsobenia ste našli na Slovensku stabilného partnera, ktorý sa vám už niekoľko rokov stará o vedenie účtovníctva vašej spoločnosti. Medzinárodné aktivity však nezastrešujete len prostredníctvom slovenskej, ale aj pomocou spoločností so sídlom v zahraničí.

So svojím partnerom ste natoľko spokojní a zároveň pritom chcete mať všetko pod jednou strechou, že uvažujete nad vedením účtovníctva vašich zahraničných filiálok zo Slovenska.

Potrebujete dostávať pravidelné reporty všetkých vašich spoločností vo vami zvolenej jednotnej štruktúre a prípadne aj vyhodnocovať úspešnosť celého vášho podnikania.

 

Logo biele

Od roku 2006 sa naša firma zaoberá účtovníctvom, daňovým poradenstvom a spracovaním miezd pre nemecky a anglicky hovoriacich klientov s podnikateľskými aktivitami na Slovensku. Naši zamestnanci sú odborníci disponujúci znalosťou svetových jazykov. Vďaka vedomostiam z oblasti práva a ekonomiky riešime aj nadštandardné požiadavky.

Kontakty