Služby

Naše služby

Vedenie
účtovníctva

 

Zabezpečíme komplexné vedenie účtovníctva pre spoločnosti pôsobiace v rôznych podnikateľských odvetviach.

Viac

Daňové
poradenstvo

 

Okrem slovenského daňového poradenstva sa zameriavame aj na medzinárodnú daňovú problematiku.

Viac

Zahraničné
účtovníctvo

 

Spravujeme účtovníctvo nielen domácim, ale aj zahraničným spoločnostiam.

Viac

Personalistika a mzdové poradenstvo

 

Postaráme sa o celú vašu mzdovú agendu a pomôžeme vám pri medzinárodnom presune pracovných síl.

Viac

 

Silné stránky nášho tímu

Mnohojazyčnosť

Želáme si, aby sa naši klienti u nás cítili ako doma. Stierame rečové bariéry neustálym rozvíjaním jazykových schopností. Členovia nášho tímu ovládajú na vysokej úrovni nemecký a anglický jazyk. Dohovoríte sa u nás aj po maďarsky a taliansky. Chceme byť čo najbližšie k vám - našim klientom.

Znalosť legislatívy

Pravidelne si rozširujeme vedomosti v oblasti slovenskej a medzinárodnej legislatívy. Informujeme vás o každej podstatnej zmene v zákone, ktorá priamo, alebo nepriamo ovplyvňuje vaše podnikanie.

Všeobecný prehľad

Pri práci využívame znalosti z daňového, účtovného, pracovného a obchodného práva, ktoré sú výrazným prínosom pri riešení vašich potrieb. Ovládame aj zdravotné a sociálne predpisy. Náš tím sa plnohodnotne stará o viac ako 150 klientov.

Ústretovosť

Vždy sme ochotní urobiť viac, ako sa od nás očakáva. Sme empatickí a ústretoví. Uvedomujeme si, že veci bežné pre nás, môžu byť celkom nové pre vás. Vieme vás nasmerovať, zájsť s vami k notárovi, alebo pomôcť vám založiť účet v banke, či vybaviť úradné záležitosti na živnostenskom registri.

Logo biele

Od roku 2006 sa naša firma zaoberá účtovníctvom, daňovým poradenstvom a spracovaním miezd pre nemecky a anglicky hovoriacich klientov s podnikateľskými aktivitami na Slovensku. Naši zamestnanci sú odborníci disponujúci znalosťou svetových jazykov. Vďaka vedomostiam z oblasti práva a ekonomiky riešime aj nadštandardné požiadavky.

Kontakty