O nás

Náš tím

Náš tím má skúsenosti, ktoré klienti oceňujú najviac. Pracujeme v synergii, dopĺňame sa a neustále sa vzdelávame. Spoločne sa opierame o základné princípy spoločnosti, ktorými sú profesionalita, komplexnosť, priateľstvo a vzácnosť. Tak ako sú naši klienti vzácni pre nás, veríme, že aj my sme vzácni pre nich.

EHATXpalaticka

Ing. Eva Palatická LL.M.
Konateľka

Firmu Ehatax som založila s cieľom pomôcť medzinárodným klientom otvárajúcim pobočky na Slovensku. Za významný míľnik považujem rok 2011, keď som získala licenciu na poskytovanie daňového poradenstva. Vzdelávanie je pre mňa základom osobnostného a profesionálneho rastu. Aj preto som svoje štúdium účtovníctva a daní na Ekonomickej univerzite v Bratislave nedávno rozšírila o štúdium na Wirtschafstuniversität vo Viedni, kde som absolvovala LL.M program v medzinárodnom daňovom práve. Teší ma, že aj po dekáde našej existencie neustále napredujeme. Máme stabilný, odborný a kompetentný tím viac ako 15 ľudí, ktorý sa spoľahlivo a zodpovedne stará o dane a účtovníctvo klientov z rôznych krajín a oblastí. Snažím sa ľudí viesť s láskou a dôverou, hľadieť na cieľ a vyberať si vždy najvhodnejšiu cestu.

palaticka@ehatax.com
+421 907 112 494
 

Povedali o nej...

Peter Šajtlava - asistent na daňovom oddelení

"Eva je srdcom a hlavou Ehataxu. Ako zakladateľka firmy už v jej začiatkoch nastavila hodnoty, ktorými sa spoločnosť riadi dodnes - ľudskosť a odbornosť. Je kreatívna, vie pochváliť a oceniť, zakladá si na medziľudských vzťahoch a dôvere smerom k zamestnancom ako aj ku klientom. Má rada výzvy a prenáša to aj na ostatných. Je skvelý učiteľ a najpozitívnejší človek, akého poznám. Dáva celej firme nádych výnimočnosti."

Maderová Nicol - účtovníčka

"Je to skutočný líder. Dáva mi slobodu pri práci, cítim, že mám jej dôveru. Je prirodzenou autoritou, ktorú rešpektujem. Obdivujem na nej jej pokoj a nadhľad. Vidí jednoduchosť aj v ťažkých situáciách. Vie počúvať a vždy vhodne zareagovať. Vítam benefity ako napríklad možnosť učiť sa cudzie jazyky."EHATAXcandik

Mgr. Ing. Ľuboš Čandik
Prevádzkový riaditeľ

Som absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislave a Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Dlhodobo sa realizujem v oblasti daňového, účtovného a mzdového poradenstva, ktorá ma nesmierne napĺňa. Od roku 2011 som členom Slovenskej komory daňových poradcov. V tíme Ehatax pôsobím na pozícii prevádzkového riaditeľa zodpovedného za chod spoločnosti a som aj odborným garantom pri poskytovaní daňového, účtovného a mzdového poradenstva. Hovorím plynule nemecky a anglicky. Mám rád nové výzvy a neodradia ma ani na pohľad neriešiteľné problémy. Verím, že moje doterajšie skúsenosti sú pre spoločnosť Ehatax a jej klientov prínosom.

candik@ehatax.com
+421 2 2102 5420
 

Povedali o ňom...

Nicol Maderová - účtovníčka

"Ľuboš je pre mňa synonymom odbornosti. Vďaka kombinácii ekonomického a právnického vzdelania je veľkým prínosom aj pre nás účtovníkov. Vie čítať zákony a správne nás nasmerovať. Je ochotný, ústretový, priateľský a tímový. Veľmi vítam organizovanie mimopracovných aktivít s kolegami."

Jana Gschwandtnerová - mzdový účtovník

"Je veľmi nápomocný, otvorený a komunikatívny. Vždy hľadá riešenia a zodpovedne doťahuje veci do konca. Priateľský typ nadriadeného."
EHATAXharakal

Ing. Jaroslav Makeľ
Nezávislý podnikateľský poradca pre Rakúsko a Nemecko

Po ukončení štúdia na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave som po krátkej praxi projektanta na Slovensku odišiel do Rakúska. Tam som pôsobil 10 rokov, ako projektant a neskôr aj ako poradca pri spolufinancovaní cezhraničných ekologických projektov rakúskej vlády. Z technickej oblasti projektovania stavieb som postupne prešiel do oblasti technicko-ekonomického poradenstva. Vďaka znalosti rakúskeho trhu, mentality, ako aj jazyka som sa postupne prepracoval do pozície samostatného podnikateľského poradcu pre rakúskych a nemeckých podnikateľov na Slovensku. Za viac ako 10 ročné obdobie sme spolu s mojimi partnermi v oblasti daňového poradenstva a účtovníctva, Evou Palatickou a Ľubošom Čandikom pomohli stovkám podnikateľov zo susedných krajín etablovať sa na slovenskom trhu.

beratung@slowakei.sk
+421-2-20674301
 

Povedali o ňom...

Eva Palatická - konateľka firmy Ehatax

„Jaroslav je vynikajúci partner pre nemecky hovoriacich podnikateľov, ktorí expandujú na Slovensko a chcú pri tom využívať akékoľvek výhody, ktoré naša krajina ponúka. Okrem založenia a správy spoločnosti vie racionálne posúdiť obchodné príležitosti, podporiť pri vyhľadávaní personálu alebo umiestnenia prevádzky podniku a upozorniť zahraničného podnikateľa na špecifiká lokálneho trhu.“

Zuzana Navrkalová  - MMC - správa spoločností

"S Jaroslavom spolupracujem už viac ako 10 rokov pri poradenskej činnosti pre nemecky hovoriacich podnikateľov na Slovensku. Jeho silnou stránkou je, že na stretnutiach s nemeckými a rakúskymi podnikateľmi, ktorí majú záujem o podnikanie na Slovensku, dokáže reálne zhodnotiť ich podnikateľské zámery. Nikdy nie je jeho záujmom rozširovať rady svojich klientov za cenu, pre nich neefektívnych podnikateľských riešení. Pokiaľ nie je presvedčený o ekonomickej a právnej vhodnosti ich podnikateľského zámeru, takéto riešenia im radšej neodporúča. Cením si jeho profesionalitu, serióznosť a schopnosť hľadať pre klientov tie najlepšie riešenia."

Silné stránky nášho tímu

Mnohojazyčnosť

Želáme si, aby sa naši klienti u nás cítili ako doma. Stierame rečové bariéry neustálym rozvíjaním jazykových schopností. Členovia nášho tímu ovládajú na vysokej úrovni nemecký a anglický jazyk. Dohovoríte sa u nás aj po maďarsky a taliansky. Chceme byť čo najbližšie k vám - našim klientom.

Znalosť legislatívy

Pravidelne si rozširujeme vedomosti v oblasti slovenskej a medzinárodnej legislatívy. Informujeme vás o každej podstatnej zmene v zákone, ktorá priamo, alebo nepriamo ovplyvňuje vaše podnikanie.

Všeobecný prehľad

Pri práci využívame znalosti z daňového, účtovného, pracovného a obchodného práva, ktoré sú výrazným prínosom pri riešení vašich potrieb. Ovládame aj zdravotné a sociálne predpisy. Náš tím sa plnohodnotne stará o viac ako 150 klientov.

Ústretovosť

Vždy sme ochotní urobiť viac, ako sa od nás očakáva. Sme empatickí a ústretoví. Uvedomujeme si, že veci bežné pre nás, môžu byť celkom nové pre vás. Vieme vás nasmerovať, zájsť s vami k notárovi, alebo pomôcť vám založiť účet v banke, či vybaviť úradné záležitosti na živnostenskom registri.

Logo biele

Od roku 2006 sa naša firma zaoberá účtovníctvom, daňovým poradenstvom a spracovaním miezd pre nemecky a anglicky hovoriacich klientov s podnikateľskými aktivitami na Slovensku. Naši zamestnanci sú odborníci disponujúci znalosťou svetových jazykov. Vďaka vedomostiam z oblasti práva a ekonomiky riešime aj nadštandardné požiadavky.

Kontakty