EHATAX
Sme ako štvorlístok. Šťastím pre tých, ktorí nás objavia.

Precízne, odborne a komplexne vedená účtovná a daňová agenda je základom pre každého úspešného podnikateľa. Mnohé spoločnosti zverujú starostlivosť o túto dôležitú oblasť do rúk spoľahlivého partnera. Rozhodujúce pre úspešnosť podniku to môže byť najmä v tom prípade, keď ide o zahraničného podnikateľa. A práve tu je naše miesto.

V Ehataxe sa vyznáme v zložitej spleti daňových zákonov. S nadšením uplatňujeme naše odborné znalosti a dlhoročné odborné skúsenosti v oblasti účtovníctva, daní a miezd v prospech našich klientov. Ovládame anglický, nemecký, maďarský jazyk a radi pomáhame. Aj oblasť účtovníctva a daní totiž ponúka veľa možností, ako pomáhať ľuďom a firmám.

Ak vaša požiadavka presiahne pole našej pôsobnosti, sme vždy ochotní zapojiť do riešenia problému aj našich lokálnych partnerov a rovnako vieme ponúknuť služby našej medzinárodnej skupiny, s ktorou spolupracujeme. Za jedinú dlhodobo fungujúcu stratégiu považujeme spoluprácu, ktorá napĺňa očakávania oboch partnerov. V súčasnosti poskytujeme služby viac ako 150 klientom.

Neustále sa opierame o základné princípy: profesionalita, komplexnosť, priateľskosť a vzácnosť


Profesionalita

Dodržiavame zákony, odborný postup a transparentnú komunikáciu.

Komplexnosť

Podporujeme vaše podnikanie a hľadáme pre vás riešenia vďaka našim kontaktom na medzinárodnom poli.

Priateľskosť

Kľúčom k spokojnosti našich klientov je úprimný záujem a priateľský prístup, ktorý u nás nájdete aj vy.

Vzácnosť

Pre každého klienta robíme maximum akoby bol jediný. Vychádzame vám v ústrety, keď nás potrebujete.

Naše služby

 

VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA

Zabezpečíme komplexné vedenie účtovníctva pre spoločnosti pôsobiace v rôznych podnikateľských odvetviach.

ZAHRANIČNÉ ÚČTOVNÍCTVO

Spravujeme účtovníctvo nielen domácim, ale aj zahraničným spoločnostiam.

DAŇOVÉ PORADENSTVO

Okrem slovenského daňového poradenstva sa zameriavame aj na medzinárodnú daňovú problematiku.

PERSONALISTIKA A MZDOVÉ PORADENSTVO

Postaráme sa o celú vašu mzdovú agendu a pomôžeme vám pri medzinárodnom presune pracovných síl.

Logo biele

Od roku 2006 sa naša firma zaoberá účtovníctvom, daňovým poradenstvom a spracovaním miezd pre nemecky a anglicky hovoriacich klientov s podnikateľskými aktivitami na Slovensku. Naši zamestnanci sú odborníci disponujúci znalosťou svetových jazykov. Vďaka vedomostiam z oblasti práva a ekonomiky riešime aj nadštandardné požiadavky.

Kontakty